Skip Ribbon Commands
Skip to main content


SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VĂN PHÒNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

SDTC_Vanphong_tiengviet.jpg
 
      Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Trung Việt
Phó Chánh Văn phong: Ông Hà Minh Châu
Phó Chánh Văn phòng: Bà Vũ Thùy Linh