Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Tổng số: 480  
STTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTệp đính kèm
197/2008/NĐ-CP Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet 28/08/2008
22484/QĐ-UBND Về ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015 15/05/2013
31183/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015 30/08/2012
4158/2008/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu 12/02/2008
5543/QĐ-BNN-KHCN Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2050 23/03/2011
6199/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2015 26/01/2011
7403/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011-2015 30/03/2011
82418/QĐ-BTNMT Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015 20/12/2010
91474/QĐ-TTg Về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn giai đoạn 2012-2020 10/05/2012
1043/QĐ-TTg Về việc thành lập Ủy ban về biến đổi khí hậu 01/09/2012
1107/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015 30/12/2012
1225/QĐ UBQGBĐKH Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 20/03/2012
13 50/TB-VPCP Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc áp dụng các công nghệ xử lý rác được nghiên cứu trong nước 12/07/2012
141547/QĐ-TTg PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 19/06/2010
151393/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh 25/09/2012
162730/QĐ-BNN-KHCN Ban hành Khung chương trình hành động thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2020 05/09/2008
174103/QĐ-BCT Về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công thương 08/03/2010
18199/QĐ-BGTVT Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ giao thong vận tải giai đoạn 2011 - 2015 26/01/2011
191719/QĐ-TTg Phê duyệt tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) 10/04/2011
2047/2007/QĐ-TTg Về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện nghị định thư Kyoto thuộc công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu giai đoạn 2007-2010 06/04/2007
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Nước biển dâng
  • Video Clip giàu ý nghĩa về bạn nhỏ -thích nhặt rác
  • Tập huấn CTPLCTRTN
  • Văn phòng Biến Đổi Khí Hậu
  • Bảo vệ môi trường

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
7
6
2
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
5
5