Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính


Giới thiệu Văn phòng Biến đổi khí hậu TPHCM (HCCB)

Văn phòng Biến đổi khí hậu TPHCM được thành lập theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 31/05/2012 của Chủ tịch UBND TP.

Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Văn phòng) trực thuộc Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu (gọi tắt là Ban chỉ đạo).

Trụ sở Văn phòng  đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Biến đổi khí hậu thành phố Hồ Chí Minh được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng để hoạt động.

Nhiệm vụ:

1.      Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện.

2.      Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách và cơ chế phối hợp để thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố.

3.      Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo phân công cho các thành viên Ban chỉ đạo, các tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo.

4.      Giúp Ban Chỉ đạo trong việc điều phối và triển khai các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu trong và ngoài nước, thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực biến đổi khí hậu; tìm  kiếm nguồn tài trợ để nâng cao năng lực quản lý và ứng phó với biến đổi khí hậu.

5.      Phát hành các văn bản, thông báo ý kiến của Trưởng Ban Chỉ đạo về các vấn đề có liên quan. Truyền đạt ý kiến của Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức, cơ quan có liên quan cung cấp các thông tin cần thiết để báo cáo Ban Chỉ đạo.

6.      Thừa ủy quyền của Trưởng Ban Chỉ đạo, trực tiếp quan hệ với các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan.

7.      Chủ trì lập kế hoạch và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, tài liệu, báo cáo phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; tham dự cuộc họp của Ban Chỉ đạo và các tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của các Bộ, ngành, địa phương liên quan lĩnh vực hoạt động của Ban Chỉ đạo để nắm bắt thông tin trực tiếp tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

8.      Thực hiện công tác nâng cao nhận thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ứng phó với biến đổi khí hậu.

9.      Dự thảo báo cáo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

10.  Đảm bảo điều kiện, phương tiện làm việc và các chi phí cho hoạt động của Ban     Chỉ đạo và các tổ giúp việc.

11.  Lập kế hoạch tài chính cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 
 
  • Nước biển dâng
  • Video Clip giàu ý nghĩa về bạn nhỏ -thích nhặt rác
  • Tập huấn CTPLCTRTN
  • Văn phòng Biến Đổi Khí Hậu
  • Bảo vệ môi trường

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
7
6
2
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
5
5