Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Văn bản QPPL 
Nội dung tìm:
Ngày gửi:
Từ 
Chọn một ngày từ lịch.
 đến
Chọn một ngày từ lịch.
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Loại văn bản:  
Tổng số: 480  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
2838/QĐ-UBND UBND TPHCM 11/06/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 34-CTrHĐ/TU của Thành ủy và Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
tải pdf về
879/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 05/06/2014 Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
tải pdf về
31/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 05/05/2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN PHÁT ĐIỆN SỬ DỤNG CHẤT THẢI RẮN TẠI VIỆT NAM
tải pdf về
24/2014/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 24/03/2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN SINH KHỐI TẠI VIỆT NAM
tải pdf về
19/2013/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/07/2013 Thông thư Quy định quan trắc tài nguyên nước dưới đất
tải pdf về
07/2013/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 07/05/2013 Thông thư Sữa đổi bổ sung định mức kinh tế- kĩ thuật các công trình địa chính bn hành them theo thông thư số 11/2010TT-BTNMT ban hành ngày 5 tháng 7 năm 2010 cảu Bộ trưởng Bộ tài Nguyên Môi trường
tải pdf về
43/2011/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 12/12/2011 Thông thư quy định quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về môi trường
tải pdf về
17/2012/TT-BTNMT 29/11/2012 Thông tư quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề khai thác kháng sản
tải pdf về
2669/QĐ-BTNMT 27/12/2013 Quyết định Về việc ban hành Quy chế quản lý các dự án, nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi Trường
tải pdf về
2668/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/12/2013 Quyết định Ban hành quy chế quản lí và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lí của Bộ Tài nguyên và Môi trường
tải pdf về
2668/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 27/12/2013 Quyết định Ban hành quy chế quản lí và sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài thuộc thẩm quyền quản lí của Bộ Tài nguyên và Môi trường
tải pdf về
106 /QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/01/2013 Quyết địnhVề việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
tải pdf về
107 /QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 19/01/2012 Quyết định Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
tải pdf về
46/2011/TT-BTNMT 26/12/2011 Thông tư Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề
tải pdf về
01/2012/TT-BTNMT 16/03/2012 Thông tư Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Xem word online
09/2014/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/02/2014 Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000
tải pdf về
13/2010/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/07/2010 Thông tư Quy định về Giải thưởng môi trường
tải pdf về
13/2009/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 18/08/2009 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của hội động thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
tải pdf về
12/2011/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 14/04/2011 Thông tư Quy định về quản lý chất thải nguy hại
tải pdf về
12/2006/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 26/12/2006 Thông tư Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại
tải pdf về
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
 
 
  • Nước biển dâng
  • Video Clip giàu ý nghĩa về bạn nhỏ -thích nhặt rác
  • Tập huấn CTPLCTRTN
  • Văn phòng Biến Đổi Khí Hậu
  • Bảo vệ môi trường

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
2
5
7
6
2
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
5
5